print

Alumni klub pri Filozofickej fakulte UMB

ALUMNI KLUB je združením absolventov Filozofickej fakulty UMB a bývalej Fakulty humanitných vied UMB a Filologickej fakulty UMB. Členstvo v klube je dobrovoľné, bezplatné a oprávňuje k viacerým výhodám.

Aktivity ALUMNI KLUBU sa zameriavajú na vytvorenie väzby medzi fakultou a jej absolventmi, na pomoc absolventom na trhu práce, získanie spätnej väzby od absolventov za účelom skvalitnenia pedagogických a výskumných procesov na fakulte a na podporu spoločenských a odborných podujatí študentov a absolventov fakulty.

Prihlásenie do Alumni klubu:

Pre prihlásenie použite Váš e-mail a heslo, ktoré ste použili pri registrácii.

Zaregistrujte sa a získajte informácie o našom Alumni klube.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry