Mgr. Olha Brandys, CSc.

  • Katedra slovanských jazykov
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka

Tajovského 55
Banská Bystrica


Telefón: 048 446
Email: olha.brandisz@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

=
048 446
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry