PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

  • Dekanát
  • prodekan pre pedagogickú činnosť

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

F015
Telefón: 048 446 7415
Email: ff.studium@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Pedagogická činnosť:

súčasný slovenský spisovný jazyk - fonetika a ortoepia, fonológia, morfonológia, morfológia, ortografia

 

Vedeckovýskumná činnosť:

fónická a grafická sústava spisovnej slovenčiny

morfologická stavba slovenského jazyka

ortografia spisovnej slovenčiny

gramatická terminológia

 

Edičná a redaktorská činnosť:

korektúry a apretácie textov, editácia textu pred tlačou

=
F015
048 446 7415
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry