Mejlová komunikácia

Na elektronickú komunikáciu študentov FF UMB s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami sa akceptuje len mejlová komunikácia prostredníctvom pridelenej mejlovej adresy v tvare meno.priezvisko@studenti.umb.sk 

Prihlásiť sa do študentských mejlových adries môžete tu: https://mail.studenti.umb.sk 

Prihlasovacie meno zadávajte v tvare: login@studenti.umb.sk

Login a heslo (ako do IAM) boli každej študentke/každému študentovi distribuované prostredníctvom AIS2.

F015
048 446 7415
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry