RSS RSS print

Oznam pre študentov 3. ročníka

V súvislosti s konaním workshopu Smart Cities pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. na FPV UMB dňa 10.11.2016 v čase od 13:00hod. ma znova FPV požiadala o uvoľnenie miestnosti č. 313 . Ako náhradu nám ponúkajú miestnosť č. 234, ktorá je 9. vyučovaciu hodinu voľná.

Takže dňa 10.11.2016 bude prednáška z predmetu Anglická štylistika opäťv miestnosti F234.

Alena Štulajterová

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry