RSS RSS print

Študijné programy

Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva pripravuje v 3-ročnom bakalárskom štúdiu a nadväzujúcom 2-ročnom magisterskom štúdiu učiteľov anglického jazyka a literatúry pre základné a stredné školy, vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom.

Bakalárske študijné programy
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
(študijný odbor 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov)

Anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov
(študijný odbor 2.1.35. Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Anglický jazyk a kultúra - jednopredmetové štúdium
(študijný odbor 2.1.35. Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Magisterské študijné programy
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
(študijný odbor 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov)

Anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov
(študijný odbor 2.1.35. Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Anglický jazyk a kultúra - jednopredmetové štúdium
(študijný odbor 2.1.35. Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

 

Katedrová koordinátorka ECTS  za UAP a za PT :  PaedDr. Renata Vajdičková, PhD.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry