RSS RSS print

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. |
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Vladimir.Bilovesky@umb.sk
031 
048 446 5031

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry