RSS RSS print

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

doc. PaedDr. Javorcikova Jana, PhD. |
doc. PaedDr. Javorcikova Jana, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Jana.Javorcikova@umb.sk
023 (FHV) 
048 446 5023

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry