RSS RSS print

Mgr. Anna Slatinská, PhD.

Mgr. Anna Slatinská, PhD. |
Mgr. Anna Slatinská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, In charge of Erasmus students mobilities 
Odborná asistentka 
anna.slatinska@umb.sk
K033 
048 446 5033

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry