RSS RSS print

PhDr. Elena Vallová, PhD.

PhDr. Elena Vallová, PhD. |
PhDr. Elena Vallová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Elena.Vallova@umb.sk
K 024 
048 446 5024

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry