RSS RSS print

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD. |
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Lubica.Pliesovska@umb.sk
K 031 
048 446 5035

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry