RSS RSS print

PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

PhDr. Martin Djovčoš, PhD. |
PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Martin.Djovcos@umb.sk
K020 
048 446 5629

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry