RSS RSS print

PhDr. Martin Kubuš, PhD.

PhDr. Martin Kubuš, PhD. |
PhDr. Martin Kubuš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Martin.Kubus@umb.sk
K 020 
048 446 5629

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry