RSS RSS print

PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.  |
PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Miroslava.Melichercikova@umb.sk
K031 
048 446 5035

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry