RSS RSS print

Oznamy

     

2.

18. okt. 2016

Test I, z tém 1 až 6 (vrátane Tudorovcov) sa bude písať v pondelok 7. 11. 2016 v prednáškovom čase (t. j. 12:15 -- 12:55) v miestnosti K040. Prosím zoberte na vedomie, že účasť na polsemestrálnom teste je povinná. 

 

 

 

3.    
   

 

4.     
   

 

5.
 

 

     

 6.

   
     
 7.  

 

 

 

     
9.    
     
10.
   
     
11.    
     
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry