RSS RSS print

Informácia pre študentov: Katedrová koordinátorka ETCS a Erasmus koordinátorka pre zahraničných Erasmus študentov

Katedrová koordinátorka ECTS  za UAP a za PT :  PaedDr. Renata Vajdičková, PhD.

Erasmus koordinátorka pre zahraničných Erasmus študentov: Mgr. Anna Slatinská, PhD.
 
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry