RSS RSS print

Irsky, čínsky a turecký jazyk na FF UMB pre všetkých študentov UMB

 

    Výberové predmety  -   Írsky jazyk,  Turecký jazyk, Čínsky jazyk

Výučba začne od 26. 9. 2016. Študent si vyberie jeden z ponúkaných termínov a ten navštevuje. Rozsah: 2 hodiny týždenne čínsky a turecký jazyk, 1 hodina týždenne írske štúdia a írsky jazyk.

 ROZVRH na ZS ak. roka 2016/2017

 

  • Írske štúdie 1 (KAA-FF/1d-ajs-307/16)

utorok od 08:15 do 08:55 (2), Tajovského 51, učebňa K012

streda od 14:35 do 15:15 (10), Tajovského 51, učebňa K012

streda od 16:10 do 15:50 (12), Tajovského 51, učebňa K040

  • Írsky jazyk 1 (KAA-FF/1d-ajs-306/16)

streda od 15:25 do 16:05 (11), Tajovského 51, učebňa K037

  • Turecký jazyk pre začiatočníkov 1 (B-PTAJ-328/10, M-PTAJ-328/10)

streda od 13:50 do 15:15 (9-10), Tajovského 51, učebňa K026

streda od 17:45 do 19:15 (14-15), Tajovského 51, učebňa K013

štvrtok od 16:10 do 17:40 (12-13), Tajovského 51, učebňa K107

  •  Čínsky jazyk 1 (B-UCSZ-301/13) a Čínsky jazyk 4 (M-UCSZ-303/13)

pondelok od 17:45 do 19:15 (14-15), Tajovského 51, učebňa K040

utorok od 17:00 do 18:25 (13-1), Tajovského 51, učebňa K038

streda od 17:45 do 19:15 (14-15), Tajovského 51, učebňa K037

 

Zimný semester:

  • Bakalárske štúdium/Bachelor Study:

KAA-FF/1d-ajs-306/16 Írsky jazyk 1 / Irish Language 1

KAA-FF/1d-ajs-307/16 Írske štúdie 1 / Irish Studies 1

B-PTAJ-328/10 Turecký jazyk pre začiatočníkov 1 / Turkish Language 1

B-UCSZ-301/13 Čínsky jazyk 1 / China Language 1

  • Magisterské štúdium/Master Study:

M-PTAJ-328/10 Turecký jazyk pre začiatočníkov 1/ Turkish Language 1

M-UCSZ-303/13 Čínsky jazyk 3 / China Language 3 


 

Letný semester

  • Bakalárske štúdium/Bachelor Study:

KAA-FF/1dajs-308/16 Írsky jazyk 2 / Irish Language 2

KAA-FF/1d-ajs-309/16 Írske štúdie 2 / Irish Studies 2

B-PTAJ-329/12 Turecký jazyk pre začiatočníkov 2 / Turkish Language 2

B-UCSZ-302/13 Čínsky jazyk 2 / China Language 2

  • Magisterské štúdium/Master Study:

M-PTAJ-329/12 Turecký jazyk pre začiatočníkov 2 / Turkish Language 2

M-UCSZ-304/13 Čínsky jazyk 4 / China Language 4


 

   

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry