RSS RSS
Vyhľadávanie v publikáciách
A Compendium of English Literature - An Annotated Companion to English Literature and Literary Theory
Academic Discourse and the Genre of Research Article

Academic Discourse and the Genre of Research Article (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Gabriela Zapletalová
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-809-6

The field of academic discourse, and academic writing in particular, has experinced great interest over the last two decades.

Alternácie foném z aspektu diachrónie

Alternácie foném z aspektu diachrónie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Eva Malá
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-370-X

Anotácia

An  Introduction to the Study of the English Language

An Introduction to the Study of the English Language (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB. 135 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0280-3

skriptá

An Introduction to language studies
An Introduction to Language Studies, 2
An Introduction to the Study of the English Language
Analytické sondy do textu 3

Analytické sondy do textu 3 (Zborník)

Autor/Kolektív:ČULENOVÁ, Eva - GYORGY, Ladislav - ŠUŠA, Ivan (eds.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-643-6

Zborník z konferencie

Anatómia žánru – žánrový experiment v tvorbe Eugena G. O’NEILLA

Anglická obchodná korešpondencia. Receptívne a produktívne komunikatívne zručnosti. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:HARDOŠOVÁ, M.
Vydavateľstvo:Filologická fakulta UMB. 76 s.
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-770-5

anotacia

Autentický materiál ako prostriedok rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií žiakov

Autentický materiál ako prostriedok rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií žiakov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:HOMOLOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. 93 s.
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-788-8

Anotácia:

Bankobystrické myslenie o preklade a tlmočení

Bankobystrické myslenie o preklade a tlmočení (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Vladimír Biloveský - Ivan Šuša
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1329-8

Predložená monografia mapuje vývin pedagogického i vedeckého translatologického výskumu v Banskej Bystrici od jej vzniku až po súčasnosť.

Banskobystrická translatológia
Becoming a Teacher

Becoming a Teacher (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:HOMOLOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0357-2

Teaching Practice for 1st - 2nd MA Study Programme

Becoming an English Teacher
Cestovateľky v tele, mysli a fantázii : Dve štúdie o afroamerickej ženskej literatúre

Cestovateľky v tele, mysli a fantázii : Dve štúdie o afroamerickej ženskej literatúre (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FEŤKOVÁ, Katarína
Vydavateľstvo:Ostrava, Ostravská univerzita, 86 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-7368-531-7

Anotácia:

Contemporary Literature in English - Selected historical, social and cultural context
Contemporary Literature in English - Selected Historical, SOcial and Cultural Contexts
Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2

Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jana Javorčíková, Eva Homolová a kol.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0484-5

anotacia

Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka.

Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:P. Jesenská, Kol. autoriek
Vydavateľstvo:Banská Bystrica. FHV UMB, 96s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0298-8

Determinanty

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry