RSS RSS
Vyhľadávanie v publikáciách
Didaktika anglického jazyka v otázkach a odpovediach
English Business Correspondence
English Business Correspondence. English – Slovak phrases, collocations and vocabulary
English Lexical Morphology
English Stylistics

English Stylistics (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:ŠTULAJTEROVA, Alena (80%) - JESENSKÁ, Petra (20%)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2013. 114 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0487-6

skriptá

English Vocabulary Stratification
Essentials of Sociolinguistics

Essentials of Sociolinguistics (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Jesenská, Petra
Vydavateľstvo:Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta,
Rok vydania:2010ISBN:978-80-7368-799-1

skriptá

Eurospeak and ELF - English as a Current Global Lingua Franca=Eurospeak a EFL - angličtina ako súčasný a globálny jazyk lingua franca. In: Topics in Linguistics: Politeness and Interaction. (Štúdia)

Autor/Kolektív:Jesenská, Petra (100%)
Vydavateľstvo:Nitra: Univerzita Konštantína Filoofa, Filozofická fakulta, 2007. Roč. 1, č. 1, s. 62 - 67
Rok vydania:2007ISSN:3836-2007

anotacia

Explorations in American Life and Culture
Explorations in American Life and Culture
From Holbein to Hockney – British Society in Painting for Students of English as a Foreign Language
From Holbein to Hockney – British Society in Painting for Students of English as a Foreign Language  (CD)

Gender Stereotypes in Selected EFL Cpirse Books=Rodové stereotypy vo vybraných učebniciach anglického jazyka. In:Humanizing language Teaching. (Štúdia)

Autor/Kolektív:Jesenská, Petra (100%)
Vydavateľstvo:Canterbury: Pilgrims, 2009, Roč. 11, č. 6 (2009). s. 1 - 14
Rok vydania:2009ISSN:1755-9715

anotacia

Hlasy spoza mechice
Ideológia v paratextoch k prekladovej literatúre 1968 - 1989
Interdisciplinárne aspekty obohacovania  registra hovorového štýlu slovenčiny prostredníctvom anglicizmov
Írsky jazyk a kultúrna identita: revitalizácia a ochrana
Jazyk – kultúra – identita. Vybrané aspekty interkultúrnej identity
Jazyková edukácia seniorov
Jazyková politika a jazyková situácia v EÚ s ohľadom na angličtinu ako jazyk lingua franca
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry