RSS RSS
Vyhľadávanie v publikáciách
Od textu k prekladu IV

Od textu k prekladu IV (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová (ed.)
Vydavateľstvo:Praha: JTP
Rok vydania:2009ISBN:978-80-7374-090-0

zborník

Od textu k prekladu V

Od textu k prekladu V (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová (ed.)
Vydavateľstvo:Praha: JTP
Rok vydania:2010ISBN:978-80-7374-091-7

zborník

Od textu k prekladu VI

Od textu k prekladu VI (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová (ed.)
Vydavateľstvo:Praha: JTP
Rok vydania:2011ISBN:978-80-7374-092-4

zborník

Od textu k prekladu VIII
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe IV

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe IV (Zborník)

Autor/Kolektív:Ďuricová
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied / Jednota tlmočníkov a prekladateľov, Praha
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-146-7

zborník

Old English Grammar

Old English Grammar (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Malá Eva
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-302-5

anotácia

Pedagogical Documentation
Pod dohľadom spravodajských služieb. Americká vláda a slovenská otázka v USA v rokoch 1939 - 1945

Pod dohľadom spravodajských služieb. Americká vláda a slovenská otázka v USA v rokoch 1939 - 1945 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:LIČKO, Roman
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: UMB. 162 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-644-3

anotácia

Practical English Morphology

Practical English Morphology (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:HARDOŠOVÁ, M.
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. 198 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-833-1

učebnica

Právna angličtina

Právna angličtina (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:VALLOVÁ, Elena
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o. 80 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-89090-49-5

anotacia

Preklad a tlmočenie 10. Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy
Preklad a tlmočenie 11. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? I. časť
Preklad a tlmočenie 11. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? II. časť
Preklad a tlmočenie 12. Hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii.

Preklad a tlmočenie 8. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dňa 15. mája 2008 v Banskej Bystrici. (Zborník)

Autor/Kolektív:Ved. red. V. Biloveský, ed. Mária Hardošová a kol.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-745-7

zborník

Preklad a tlmočenie 9. Kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax.
Prezentovanie rodových rol a stereotypov vo vybraných učebniciach anglického jazyka

Prezentovanie rodových rol a stereotypov vo vybraných učebniciach anglického jazyka (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JESENSKÁ, Petra
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: UMB. 161 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-746-4

Anotácia

Profily prominentných osobností americkej dramatiky - Eugen O'Neill

Profily prominentných osobností americkej dramatiky - Eugen O'Neill (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JAVORČÍKOVÁ, Jana
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. 96 s.
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-990-2

anotácia

Research Methods in Education

Research Methods in Education (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Eva Homolová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1005-1

Učebné texty ponúkajú základný teoretický rámec na uskutočnenie pedagogického výskumu v oblasti výučby anglického jazyka.

Selected chapters from discourse analysis
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry