RSS RSS print

An Introduction to language studies

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Alena Štulajterová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1164-5
Počet strán:172
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry