RSS RSS print

Bankobystrické myslenie o preklade a tlmočení

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Vladimír Biloveský - Ivan Šuša
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1329-8
Počet strán:136
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry