RSS RSS print

An Introduction to Language Studies, 2

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Alena Štulajterová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1575-9
Počet strán:192
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry