RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, gestorka ďalšieho vzdelávania Odborný preklad a Rozširujúce štúdium AJ 
Odborná asistentka 
Alena.Stulajterova@umb.sk
030 
048 446 5030

Docenti

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Vladimir.Bilovesky@umb.sk
031 
048 446 5031
Doc. PhDr.Eva Homolová, PhD  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Doc. PhDr.Eva Homolová, PhD
Zástupkyňa vedúceho katedry 
Docentka 
Eva.Homolova@umb.sk
K 021 
048 446 5019
doc. PaedDr. Javorcikova Jana, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Javorcikova Jana, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Jana.Javorcikova@umb.sk
023 (FHV) 
048 446 5023
doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Petra.Jesenska@umb.sk
K021 
048 446 5019

Odborní asistenti

PhDr. Martin Djovčoš, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Martin.Djovcos@umb.sk
K020 
048 446 5629
Michael Dove, B.A. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Michael Dove, B.A.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Michael.Dove@umb.sk
K022 
048 446 5022
PhDr. Martin Kubuš, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Martin Kubuš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Martin.Kubus@umb.sk
K 020 
048 446 5629
PhDr. Roman Ličko, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Roman Ličko, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Roman.Licko@umb.sk
022 
048 446 5022
PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Miroslava.Melichercikova@umb.sk
K031 
048 446 5035
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Lubica.Pliesovska@umb.sk
K 031 
048 446 5035
Mgr. Anna Slatinská, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Anna Slatinská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, In charge of Erasmus students mobilities 
Odborná asistentka 
anna.slatinska@umb.sk
K033 
048 446 5033
 PhDr. Jana Šavelová | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Jana Šavelová
Vysokoškolský učiteľ, koordinátorka ŠVA 
Odborná asistentka 
Jana.Savelova@umb.sk
030 
048 446 5030
PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, gestorka ďalšieho vzdelávania Odborný preklad a Rozširujúce štúdium AJ 
Odborná asistentka 
Alena.Stulajterova@umb.sk
030 
048 446 5030
PaedDr. Vajdičková Renata, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Vajdičková Renata, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Vysokoškolská učiteľka anglického jazyka, katedrová koordinátorka ECTS 
Odborná asistentka 
Renata.Vajdickova@umb.sk
024 
048 446 5024
PhDr. Elena Vallová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Elena Vallová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Elena.Vallova@umb.sk
K 024 
048 446 5024

Zahraniční lektori

Mgr. Arthur John Paul Wood | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Arthur John Paul Wood
Vysokoškolský učiteľ 
Zahraničný lektor 
Paul.Wood@umb.sk
K 018 
048 446 5018

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Alica Bírešová | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bc. Alica Bírešová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Alica.Biresova@umb.sk
032 
048 446 5032
Mgr. Vlckova Anna | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Vlckova Anna
Knihovníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Anna.Vlckova@umb.sk
K-034  
048 446 5034
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry