RSS RSS print

Organizácia doktorandského štúdia v akademickom roku

 

Ročník

Predmet Vyučujúci Dátum, miesto
1. Teória aplikovaných etík prof. Fobel

6. 10. 2011 

13. 10. 2011 

20. 10. 2011

od 11 hod.- do 14hod.  

miestnosť J09 KETA 

Súčasné etické teórie prof. Fobelová marec 2012
Kolokvium doktorandov 1 školiteľ 1. 2.  2012, 10,00 hod.

Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity, resp. partnerských pracovísk 1 

Teória organizácie

 prof. Fobel

10. 11. 2011 

24. 11. 2011 

od 11 hod. do 14 hod. 

 

Autorstvo (spoluautorstvo) učebnej pomôcky školiteľ priebežne
Posudok na dve záverečné práce (Bc.1) prof. Fobel apríl, máj
Pedagogická činnosť prof. Fobel priebežne
2. Metodika vedeckej práce v etike

prof. Fobel 

prof. Fobelová

5.12.2011

12.12.2011

od 9,00 do 13,00 hod. 

Metodológia praktických vied prof. Viceník december 2011
Kolokvium doktorandov školiteľ  1.2. 2012, o 10,00 hod.
Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách prof. Banse  marec 2012

Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity, resp. partnerských pracovísk 2 

Teória organizácie 

 prof. Fobel

10. 11. 2011 

24. 11. 2011 

od 11 hod. do 14 hod. 

Posudok na dve záverečné práce (Bc/Mgr.) 2 prof. Fobel apríl, máj
Pedagogická činnosť 2 prof. Fobel priebežne
 doktorandská skúška                       január 2012
Spracovanie cudzojazyčného textu z etiky (min. 20 strán)   december 2011
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry