RSS RSS print

Externé štúdium

Rozpis študentov na augustové štátne skúšky: pozri tu


Termín konania augustových štátnych skúšok: 27. augusta o 8,30 hod.


Pokyny k vkladaniu záverečných prác do EZP cez AIS - končiaci študenti 2012: http://www.ff.umb.sk/app/index.php?ID=4943 


Návod pre študentov ako pridať, alebo odobrať štátnicové predmety: http://www.ff.umb.sk/app/index.php?ID=2348


Harmonogram  prihlasovania sa na tému záverečnej práce a konzultačný režim študenta so školiteľmi: pozri tu


Zoznam publikácií v knižnici Katedry etiky a aplikovanej etiky: pozri tu


Pozor nová smernica!
Smernica č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici  - platná od 1.9. 2011


Metodický pokyn FF UMB č. 1/2011: Prihlasovanie na predmety - povinnosti študentov (platné od 1.9.2011)


Pokyny k odovzdaniu záverečných prác do EZP a následne do CRZP


Rozšírené informačné listy pre e-learning pre ZS 2012/2013

Súbory sú zaheslované, heslo získate na katedre.

Infolisty: voliteľné predmety


ROZVRH 2012/2013 - zimný  semester

1. ročník Bc. štúdia č. 5  http://www.ff.umb.sk/aktivity/rozvrhy.php?target=prezeranie_rozvrh&cislo_zmluvy=5   

2. ročník Bc. štúdia č. 14/11   http://www.ff.umb.sk/aktivity/rozvrhy.php?target=prezeranie_rozvrh&cislo_zmluvy=1411

3. ročník Bc. štúdia č. 14/10   http://www.ff.umb.sk/aktivity/rozvrhy.php?target=prezeranie_rozvrh&cislo_zmluvy=1410 

1. ročník Mgr. štúdia č. 6  http://www.ff.umb.sk/aktivity/rozvrhy.php?target=prezeranie_rozvrh&cislo_zmluvy=6  

2. ročník Mgr. štúdia č. 15/11  http://www.ff.umb.sk/aktivity/rozvrhy.php?target=prezeranie_rozvrh&cislo_zmluvy=1511


AIS 2 - návody pre študentov: http://www.ff.umb.sk/app/index.php?ID=2348

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry