RSS RSS print

Eticko-právne aspekty transplantácie a darovania orgánov

Srdečne pozývame všetkých študentov a študentky, vyučujúcich a vyučujúce na prednášku zameranú na Eticko - právne aspekty transplantácie a darovania orgánov, ktorá sa uskutoční dňa 27.9.2016 (utorok) od 13 00 do 15 00 v priestoroch Vzdelávacieho centra Mateja Bela (UK, Tajovského 51). Prednáška sa realizuje v rámci grantovej úlohy KEGA č. 017 UMB- 4/2016 Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice z profesijných etík.

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry