RSS RSS print

Medzinárodná vedecká konferencia z oblasti profesijných etík

Dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na pripravovanú Medzinárodnú vedeckú konferenciu v oblasti profesijných etík, ktorá sa bude konať 4. až 5. októbra 2016 na pôde Filozofickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica  Mudr. Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a dekana Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici prof. PaeDr. Karola Görnera, PhD.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry