RSS RSS print

Plenárna prednáška prof. PhDr. Anny Remišovej, CSc. s názvom "AKtuálne otázky v profesijných etikách".

Srdečne Vás pozývame na plenárnu prednášku prof. PhDr. Anny Remišovej, CSc. s názovm "Aktuálne otázky v profesijných etikách", ktorá sa uskutoční v rámci Medzinárodnej vedeckej konferencie z oblasti profesijných etík dňa 4. októbra v čase od 11 30 do 12 30 v zasadacej miestnosti dekana FF UMB (č.d. 21), Tajovského 40.

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry