RSS RSS print

Prihláška do výberového konania na pozíciu spolupracovníka CETIP

Obraciame sa na študentov KETA s ponukou spolupráce na chode Centra etického poradenstva (CETIP). V prípade záujmu je potrebné vyplnenú prihlášku poslať do 10.3. v elektronickej podobe na adresu Daniela.Kovacova@umb.sk. Viac informácií Vám poskytne PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry