RSS RSS print

Symposium Art Ethicum- medzinárodná vedecká konferencia zameraná na reflexiu otázok a možností koexistencie etiky a umenia

Srdečne Vás pozývame na medzinárodné vedecké podujatie organizované našou katedrou v spolupráci s Katedrou výtvarnej kultúry PdF UMB v Banskej Bystrici a Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity Katowice (PL), ktorá sa uskutoční v dňoch 13. až 14.októbra 2015 v priestorch n.o. Záhrada Námestie, SNP 16. Informácie vzťahujúce sa k podujatiu nájdete v prílohách, alebo nás kontaktujte na emailovej adrese: Daniela.Kovacova@umb.sk

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry