RSS RSS print

Výberové predmety KETA

Dávame študentom do pozornosti ponuku nových výberových predmetov na ZS:

1. Bakalársky stupeň štúdia:  Mesto a jeho éthos, Nová religiozita, Argumentačné cvičenia.

2. Magisterský stupeň štúdia: Feministická etika, Cetip - stáž.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry