RSS RSS print

Vyhodnotenie súťaže Camera Ethica

Víťazmi fotografickej súťaže Camera Ethica sa stali:

1. Ferderika Herichová

2. Lukáš Moravec

3. Nikola Štellerová

 

Víťazom gratuľujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich aktivitu. O spôsobe odovzdania cien Vás budeme osobne informovať.

KETA

 

Prílohy ku stránke:
  1. 1. miesto.jpg 1. miesto.jpg (88 KB)
  2. 2. miesto.jpg 2. miesto.jpg (198 KB)
  3. 3. miesto.JPG 3. miesto.JPG (162 KB)
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry