RSS RSS
Vyhľadávanie v publikáciách
Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu.

Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu. (Zborník)

Autor/Kolektív:Mgr. Gana Guitcheva, PhD.; prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.; Mgr. Edita Kremničanová, Mgr. Branislav Vincúr, PhD.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0215-5

Problematika akademickej etiky je na Slovensku pomerne nová. Začala sa postupne otvárať len po roku 2000. Z tohto dôvodu nemá komplexný analytický rámec, venovaný otázkam etiky na slovenských vysokých školách, preto je snahou ...

Aksjologia zrównoważonego rozwoju
Aplikovaná etika a profesionálna prax

Aplikovaná etika a profesionálna prax (Zborník)

Autor/Kolektív:Ďurčík Vladimír
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0217-9

Zborník príspevkov Katedry etiky a aplikovanej etiky. Aplikovaná etika sa udomácnila aj na Slovensku.

Aplikovaná etika vo vedeckej príprave doktorandov.
Aplikovaná etika vo vzdelávaní a praxi

Aplikovaná etika vo vzdelávaní a praxi (Zborník)

Autor/Kolektív:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. zostavovateľ
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied - 170 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-8083-970-3

Zborník katedry etiky a aplikovanej etiky prezentuje príspevky spolupracovníkov tohto špecializovaného pracoviska.

Aplikovaná etika. Teoretické východiská a súčasné trendy.
Aplikované etiky II. Bioetika a medicínska etika.
Aplikované etiky v kontextoch súčasnosti
Applied Ethics in Theory and Practice

Applied Ethics in Theory and Practice (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FOBELOVA, D. - UKROP, S.R.
Vydavateľstvo:Edited of Applied Ethics Banská Bystrica, Slovakia. Press: DALI-BB, s.r.o. Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-89090-26-6

Ethics is understood traditionally as a philosophical discipline related to the sphere of philosophizing, termed practical thinking.

Bioetika a aplikované etiky

Bioetika a aplikované etiky (Zborník)

Autor/Kolektív:KOVAĽOVÁ, D. - FOBEL, P. - ĎURČÍK, D. - BARTÍKOVÁ, M. - ŠÍPR, K.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-503-3

Súčasný vývoj bioetiky, ktorá bola už od počiatku deklarovaná ako aplikovaná etika, ako špecifický eticko-aplikačný diskurz s výrazným zastúpením etickej zložky, poukazuje na jej oslabenie.

Bioetika ako akademická a profesionálna špecializácia.
Contemporary developmental challenges
Etické východiská vybraných profesií

Etické východiská vybraných profesií (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ďurčík Vladimír - Kováčová Daniela – Kovaľová Daniela – Rapčíková Tatiana – Studená Jana
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1339-7

Cieľom vedeckej monografie je analýza etických aspektov v kontexte profesií, v ktorých je etický aspekt vysoko aktuálny a špecifický.

Etika – garancia dobrej vedeckej praxe
Etika & Poradentsvo & Prax      Ethics & Counselling & Practice
Etika a informačná spoločnosť

Etika a informačná spoločnosť (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Fobel, P. a kolektív
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-567-2

Dňa 19. apríla 2001 sa konal v Banskej Bystrici medzinárodný vedecký workshop.

Etika ako aplikačná stratégia (metodické a teoretické odporúčania)

Etyka i kultura w orgaizacji (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FOBEL, P. - FOBELOVÁ, D.
Vydavateľstvo:Tychy: Slaskie Wjydawnictwa Naukowe wyźsej Szkoly Zarzadzania i Nauk Spolexznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach
Rok vydania:2007ISBN:978-83-89055-52-1

Práca sa venuje teoretickým aspektom aplikácie etiky a spôsobom inštitucionalizácie etiky v organizáciách.

Kultúra v živote človeka
Medzinárodná vedecká konferencia z oblasti profesijných etík Banská Bystrica
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry