RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

prof. PhDr. Fobel Pavel, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Fobel Pavel, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
Pavel.Fobel@umb.sk
 
048 446 5621

Profesori

prof. PhDr. Fobel Pavel, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Fobel Pavel, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
Pavel.Fobel@umb.sk
 
048 446 5621
prof. PhDr. Fobelova Daniela, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Fobelova Daniela, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
Daniela.Fobelova@umb.sk
J 02 
048 446 5625

Docenti

doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Zastúpca vedúceho katedry 
Docent 
Vladimir.Durcik@umb.sk
J03 
048 446 5627

Odborní asistenti

PhDr. Daniela Kováčová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátor 
Odborná asistentka 
Daniela.Kovacova@umb.sk
J03 
048 446 5626
PhDr. Kovaľova Daniela, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Kovaľova Daniela, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, vedúca oddelenia aplikovanej etiky a etického poradenstva 
Odborná asistentka 
Daniela.Kovalova@umb.sk
J02 
048 446 5624

Nepedagogickí zamestnanci

Selecka Maria, Bc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Selecka Maria, Bc.
Sekretárka, Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Maria.Selecka3@umb.sk
09 
048 446 5620
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry