RSS RSS print

"Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi"


Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná KEKŠ FF UMB
v dňoch 21. - 22. apríla 2016 v priestoroch FF UMB v B. Bystrici.
Garant konferencie: Mgr. E. Hoehn, PhD.

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry