RSS RSS print

Prednáška profesora Jana Rychlíka z Karlovej univerzity

prednáška prof. J. Rychlíka

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry