RSS RSS print

Konzultačné a úradné hodiny

   L E T N Ý   S E M E S T E R    2 0 1 5 /16

 

                                                             ČLENOVIA KATEDRY

Banaś M., dr. hab.

podľa dohody (na emaile)

Guitcheva Gana, Mgr., PhD.

ŠTVRTOK 10:00 - 12:00 h

(alebo podľa dohody cez email)

Hoehn E., Mgr., PhD.                      

STREDA 12:15 - 13:30 h

Hruboň A., PhDr., PhD.

                    UTOROK 13:00 - 14:00 h

Kačiuškiené G.,  prof.      

podľa dohody (na emaile)

Pecníková, J., Mgr., PhD.

                    UTOROK  9:00 - 10:30

              

Poliak P. Mgr., PhD.        

                   ŠTVRTOK 16:00 - 17:00 h
                      PIATOK 14:00 - 15:00 h

                  (a podľa dohody emailom)

Svoráková S., PhDr., PhD.      

PONDELOK  11:00 - 12:30 h

 

 

                                                          INTERNÍ DOKTORANDI

Borisenkova A., Mgr.

PONDELOK  13:00 - 14:00 h

SEKRETARIÁT KATEDRY

Bc. Tatiana Murínová

Každý deň od 10:00 – 11:00 h

 

 

 

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry