RSS RSS print

Ocenenie členov katedry EKŠ


   

 

Pamätný list ŠVK Mgr. Gane Guitcheve, PhD.

                                                                                                                                                              Pamätný list ŠVK Mgr. Alle Borisenkovej

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry