RSS RSS print

Oznam pre frankofónnych študentov

Vážení študenti,

chceli by sme Vás informovať o možnosti pokračovať v štúdiu v magisterskom stupni na Univerzite v Szegede a získať tak zároveň aj diplom z l'Institut d'Études Politiques de Lille.

Program Master francophone en Relations internationales, spécialité en Études européennes
je určený pre študentov po ukončení bakalárskeho štúdia na FF.

Prihlášku je potrebné poslať do 31.5.

Odkaz: http://www2.u-szeged.hu/cuf/specialite-en-etudes-europeennes

PRÍLOHA 1
PRÍLOHA 2

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry