RSS RSS print

Oznamy k výučbe v zimnom semestri AR 2016/17

Oznam pre študentov, ktorí majú vedúcu svojej záverečnej práce Mgr. G. Guitchevu, PhD.:
situácia je vyriešená, zmeny budú v AISe aktualizované. Pre viac informácií - informujte sa osobne na sekretariáte KEKŠ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informácie k rozvrhu v ZS 2016/2017 pre študentov ŠP EKŠ:

 

1. Výučba prof. Kačiuškiene (v mgr. stupni) a doc. Banaś bude realizovaná blokovou formou. Program výučby bude zverejnený včas na webstránke katedry. 

BLOKOVÁ VÝUČBA doc. Banaś - KLIKNI TU

nové! ZMENENÉ 02.11.2016 !  >>>  BLOKOVÁ VÝUČBA prof. Kačiuškiené - KLIKNI TU  (pre DENNÚ AJ EXTERNÚ FORMU!)

2. V predmete Kapitoly z občianskeho práva (3.roč. Bc.) dochádza k zmene vyučujúcej, bližšie informácie o realizácii predmetu budú študentom poskytnuté na sekretariáte katedry.

3. V dňoch 18. - 21.9. neprebieha výučba s Dr. Hruboňom z dôvodu jeho zahraničnej služobnej cesty.

4. Predmet Zlatý vek ruskej kultúry (RJ) v 2.roč. Bc. zabezpečuje Dr. Viera Krešáková z EF (KOJK). 

5. Odkaz pre 1. ročník Bc. EKŠ denná forma: Predmet Ruská kultúra 17. storočia v RJ (z PIATKA 7:30 h) sa PRESÚVA na PONDELOK od 9:50 - do 11:20 h, miestnosť K026. Vyučujúca: Mgr. Alla Borisenkova.

6. Odkaz pre 3. ročník Bc. EKŠ denná forma: Predmet RKŠ h zo stredy 7:30 h sa PRESÚVA na PONDELOK od 11:25 do 12:55 h, miestnosť K026. Vyučujúca: Mgr. Alla Borisenkova

7. nové !! >>>  od 03.11.2016 !! ---   Študenti 3. ročníka denné Bc.:

                                                          výučba predmetu Manažérska komunikácia sa presunula zo štvrtka na UTOROK v čase 12:15 - 13:40 h do učebne K014.
 

8.  Info pre študentov s výučbou Mgr. V. Krešákovej, PhD. v UTORKY ráno:

MIESTNOSŤ K118 sa Vám mení na m. F125 (horná budova) v dôsledku nefungujúcej techniky v pôvodnej učebni.
Zmena je platná pre celý semester.
Ďakujeme za pochopenie!
 
 
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry