RSS RSS print

Denné štúdium

SME AJ NA FACEBOOKU ! >>> "Kekš Fhv UMB"  

----------------

1.ROČNÍK Bc. stupeň

Termíny skúšok si študent nájde pod príslušným predmetom v systéme AIS. Zodpovednosť za nahodenie termínu má vyučujúci predmetu.  

 

----------------

2.ROČNÍK Bc. stupeň

Termíny skúšok si študent nájde pod príslušným predmetom v systéme AIS. Zodpovednosť za nahodenie termínu má vyučujúci predmetu.

----------------

3.ROČNÍK Bc. stupeň

Termíny skúšok si študent nájde pod príslušným predmetom v systéme AIS. Zodpovednosť za nahodenie termínu má vyučujúci predmetu.

 

---------------------

2.ROČNÍK Mgr. stupeň

Termíny skúšok si študent nájde pod príslušným predmetom v systéme AIS. Zodpovednosť za nahodenie termínu má vyučujúci predmetu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry