RSS RSS print

Exkurzie

Katedra EKŠ plánuje:

Na katedre EKŠ sa dosiaľ realizovali exkurzie:

 • Exkurzia KRAKÓW (Poľsko) - LS 14/15 - 1 dňová
  Garant: Mgr. Gana Guitcheva, PhD.
 • Exkurzia BENÁTKY (Taliansko) - LS 13/14 - 1 dňová
  Garant: PhDr. Soňa Svoráková, PhD.
 • Exkurzia BANSKÁ ŠTIAVNICA - ZS 13/14 - 1 dňová
  Garant: Mgr. Jana Pecníková, PhD.
 • Exkurzia VIEDEŇ (Rakúsko) - ZS 12/13 - 1 dňová
  Garant: Mgr. Eva Hoehn, PhD.
 • Exkurzia PETROHRAD (RU) - LS 10/11 - 8 dňová
  Garant: PaedDr. Helena Bálintová, PhD.
 • Exkurzia BAMBERG (SRN) - LS 09/10 - 5 dňová
  Garant: Mgr. E. Hoehn, PhD.
 • Exkurzia PRAHA (ČR) - ZS 09/10 - 2 dvojdňová
  Garant: PaedDr. H. Bálintová, PhD.
 • Exkurzia LONDÝN (Veľká Británia) - LS 08/09 - 5 dňová
  Garant: PaedDr. H. Bálintová, PhD.
 • Exkurzia PARÍŽ (Francúzsko) - LS 06/07 - 7 dňová
  Garant: PaedDr. J. Pálková
 • Exkurzia VIEDEŇ (Rakúsko) - ZS 06/07 - 1 dňová
  Garant: PaedDr. H. Bálintová, PhD.
 • Exkurzia OSVIENČIM (Poľsko) - LS 05/06 - 1 dňová
  Garant: PaedDr. H. Bálintová, PhD.
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry