RSS RSS print

Externé štúdium

SME AJ NA FACEBOOKU ! >>> "Kekš Fhv UMB"  

 

1. ROČNÍK Bc. stupeň, číslo ročníka 25/12   gestor: Mgr. G. Guitcheva, PhD.

Platný rozvrh nájdete v programe AKTIVITY (http://www.ff.umb.sk/aktivity). Riaďte sa číslom svojho ročníka.
Termíny skúšok si študent nájde pod príslušným predmetom v systéme AIS. Zodpovednosť za nahodenie termínu má vyučujúci predmetu.

 

----------------------------------------------------- 

2. ROČNÍK Bc. stupeň, číslo ročníka 16/11 gestor: Mgr. Eva Hoehn, PhD.

Platný rozvrh nájdete v programe AKTIVITY (http://www.ff.umb.sk/aktivity). Riaďte sa číslom svojho ročníka. 

Termíny skúšok si študent nájde pod príslušným predmetom v systéme AIS. Zodpovednosť za nahodenie termínu má vyučujúci predmetu

 

----------------

 

3. ROČNÍK Bc. stupeň, číslo ročníka 16/10   gestor: Mgr. G. Guitcheva, PhD.   

Platný rozvrh nájdete v programe AKTIVITY (http://www.ff.umb.sk/aktivity). Riaďte sa číslom svojho ročníka.

Termíny skúšok si študent nájde pod príslušným predmetom v systéme AIS. Zodpovednosť za nahodenie termínu má vyučujúci predmetu.  

 

 

------------------------------

 

1. ROČNÍK Mgr. stupeň, číslo ročníka 23/13  gestor: Mgr. Eva Hoehn, PhD.

Platný rozvrh nájdete v programe AKTIVITY (http://www.ff.umb.sk/aktivity). Riaďte sa číslom svojho ročníka.

Termíny skúšok si študent nájde pod príslušným predmetom v systéme AIS. Zodpovednosť za nahodenie termínu má vyučujúci predmetu.

 

 

2.ROČNÍK Mgr. stupeň, číslo ročníka 17/11   gestor: Mgr. G. Guitcheva, PhD.

Platný rozvrh nájdete v programe AKTIVITY (http://www.ff.umb.sk/aktivity). Riaďte sa číslom svojho ročníka.

Termíny skúšok si študent nájde pod príslušným predmetom v systéme AIS. Zodpovednosť za nahodenie termínu má vyučujúci predmetu.

 

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry