RSS RSS print

Rigorózne pokračovanie

 

Témy rigoróznych prác pre akademický rok 2016/17 na katedre EKŠ -  KLIKNI TU
Predsedníčka rigoróznej komisie na KEKŠ:  prof. Genovaité Kačiuškiené, CSc.

 Tézy k skúške rigorózneho pokračovania v akademickom roku 2015/16 na katedre EKŠ KLIKNI TU

Termín skúšky v rigoróznom pokračovaní v AR 2015/16 je stanovený na štvrtok 11. február 2016 o 8:30 hod. v miestnosti KR01 (knižnica katedry EKŠ), Tajovského 51, B. Bystrica.


Od 1.9.2012 platí Smernica FF UMB č. 2/2012 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác.

Link:  http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2013-2014/rigorozne-pokracovanie-2012-2013/smernica-c-2-2012-vykonavaci-predpis-k-rigoroznemu-pokracovaniu.html

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry