RSS RSS print

Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi

Informácie o udalosti
Hostiteľ:FF UMB, Katedra európskych kultúrnych štúdií
Dátum a čas začiatku:21. apr. 2016 - 9:00
Dátum a čas konca:22. apr. 2016 - 13:00
Miesto:Vzdelávacie centrum UK, Tajovského 51, Banská Bystrica
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Mgr. Eva Hoehn, PhD.
Kontakt:048/446 5315
E-mail:eva.hohn@umb.sk
WWW:www.europskekulturnestudia.sk/?p=314
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry