RSS RSS print

Zahraničná spolupráca

Katedra európskych kultúrnych štúdií je v akademickom roku 2013/14 Silent Partner (Tichý partner) v sieti Ceepus (Network: Idea of Europe in European culture, history and politics).

 

Zoznam zahraničných univerzít

Katedra EKŠ má v zahraničí podpísané vysokoškolské dohody s nasledovnými univerzitami:

 • Université Nancy 2 (FR)
 • Latvian Academy of Culture (LV)
 • Otto-Friedrich-Universität Bamberg (DE)
 • Université de Versailles (FR)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (ČR)
 • Západočeská univerzita v Plzni (ČR)
 • Metropolitná univerzita v Prahe (ČR)
 • Université Reims Champagne - Ardenne (FR)
 • Siauliu universitetas, Litva (LV)
 • Uniwersytet Jagielonski Kraków (PL)
 • The East European State Higher School in Przemysl (PL)

 

Na katedre pôsobí zahraničná profesorka z Litvy a docentka z Poľska

Zahraničné študijné pobyty

V rámci programu Erasmus+ vykonávajú študenti nášho študijného programu jedno- až dvojsemestrálne študijné pobyty na univerzitách, s ktorými má Filozofická fakulta UMB uzavreté bilaterálne zmluvy. Ku tomu viac na: KLIKNI TU 

Ďalšie študijné pobyty organizuje agentúra SAIA. Pre túto formu študijného pobytu sú väčšinou potrebné odporúčacie potvrdenia pracovníkmi katedry. KLIKNI TU 

 

Zahraničné pracovné stáže

Zahraničné inštitúcie, na ktorých doteraz vykonávali študenti  nášho študijného programu pracovné stáže sú:

Internationales Künstlerhaus Villa Concordia

Europa Nostra

Association des originaires des pays Tchéques et Slovaque

Andalucia Interns

Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli: http://slord.sk/

národné archívy a pod.

Ďaľšie výzvy pre prax sa dajú nájsť na stránke http://www.eunic-online.eu/.

K pracovným stážam sa dozviete viac aj na webovej stránke : KLIKNI TU

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry