RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.
Vedúca katedry 
Docentka 
Ludmila.Meskova@umb.sk
J017 
048 446 5314

Profesori

prof. Genovaité Kačiuškiené, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Genovaité Kačiuškiené, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
Genovaite.Kaciuskiene@umb.sk
J015 
048 446 5123

Docenti

dr. hab. Monika Banaś | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
dr. hab. Monika Banaś
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
monika.banas@umb.sk
J 008 
048 446 5122
doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.
Vedúca katedry 
Docentka 
Ludmila.Meskova@umb.sk
J017 
048 446 5314

Odborní asistenti

Mgr. Eva Höhn, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Eva Höhn, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ERASMUS a zahr. mobilít 
Odborná asistentka 
Eva.Hohn@umb.sk
J005 
048 446 5315
PhDr. Anton Hruboň, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Anton Hruboň, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor pre vedu a výskum a ŠVA 
Odborný asistent 
anton.hrubon@umb.sk
J007 
048 446 5121
PhDr. Jana Pecníková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, zástupkynňa vedúcej katedry; koordinátorka ECTS/AIS a doktorandského štúdia 
Odborná asistentka 
jana.pecnikova@umb.sk
J008 
048 446 5122
Mgr. Peter Poliak, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Peter Poliak, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Odborná prax študentov 
Odborný asistent 
peter.poliak@umb.sk
J008 
048 446 5122

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Tatiana Murínová | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bc. Tatiana Murínová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
fhv.keks@umb.sk
J016 
048 446 5313
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry