RSS RSS print

4. kolokvium projektu: "Reflexia Homéra v antickej filozofii" (17. 4. 2013)

 

Mgr. Veronika KONRÁDOVÁ, Ph.D.: Homérské dědictví v Platónově pojetí boha a božství

a

 doc. Ing. Aleš HAVLÍČEK, Ph.D.: Achilleus a Odysseus neboli vášeň a rozum

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry