RSS RSS print

5. kolokvium projektu: "Reflexia Homéra v antickej filozofii" (22. 5. 2013)

 

Mgr. Antonín ŠÍMA: Principy a poznání u raných pythagorejců - tradice nebo věda

a

Mgr. Kryštof BOHÁČEK, Ph.D.: Platónovy homérovské dialogy

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry